Успешно реализирани проекти на Фондация "ЗАЕДНО - общуване за подкрепа и развитие""

 

  • Проект "Иновативна Монтесори паралелка" в 191 ОУ "Отец Паисий", с. Железница, София 2017-2020, с финансовата подкрепа на Vision Du Monde
  • Проект "Растящата класна стая" през 2015 / 2016 с финансовата подкрепа на Vision Du Monde и Училищно Настоятелство на 107 ОУ "Хан Крум", София
Go to top