Виртуална мрежа на 35 Младежки информационно-консултантски центрове в България

Проектът беше успешно реализиран в периода 2007 - 2009 година. МИКЦ мрежата и сайтовете бяха прекратени след приключване на периода на Националната Младежка програма.

Проектът обхваща дейностите по планиране, изграждане, техническа поддръжка и съдържателно развитие на електронната мрежа на МИКЦ: 

 

  • Портален Интернет сайт на Националния Център за Младежка Информация (НЦМИ) към ДАМС
  • Динамични информационни сайтове на всеки един Младежки информационно-консултантски център в  в страната (35 сайта до юни 2009)
  • Обучение на МИКЦ информаторите за самостоятелна редакция и развитие на самостоятелните информационни сайтове
  • Експертна подкрепа и консултации при развитиете на МИКЦ виртуална мрежа.

Цел: Осигуряване на стратегическа и актуална информация и он-лайн услуги за младите хора и младежките работници, организации и образователни институции по региони.

* * *

С финансовата подкрепа на МИКЦ мрежата чрез Държавната агенция за младежта и спорта по програма „Младежки информационно – консултантски центрове 2007 – 2010”

Go to top