Екипът на ЗАЕДНО

 • Мария Димитрова - Председател на УС - координатор, обучител, консултант
 • Елена Анастасова - Член на УС - координатор, обучител, консултант.
 • Цветомира Данова - Член на УС
 • Наталия Живкова - EVS Координатор, обучител
 • Ева Истаткова - доброволец
 • Борис Тодоров - Доброволец
 • Мариана Иванова - доброволец
 • Мария Пенчева - доброволец
 • Михаил Анастасов - доброволец
 • Олга Дикова - доброволец
 • Стела Дайновска - доброволец
 • Татаяна Добрева - доброволец
 • Лиляна Иванова - доброволец

 

Go to top