Проект "Солидарно земеделие - първи стъпки в България"

Уеб сайт на проекта: www.solidarno.com

ДА ЖИВЕЕМ ЗАЕДНО – Възстановяване на Връзката Между Хората и Земята– Солидарно земеделие – Първи стъпки в Българи
Този пилотен проект се реализира с финансовата подкрепа на Vision Du Monde и доброволния труд на екипа на Фондация ЗАЕДНО - общуване за подкрепа и развитие, www.zaedno.net

Проектът
Като погледнем назад в историята, ще открием, че България винаги е била земеделска страна, богата на плодородни почви, водни източници и красива природа. Традициите в земеделието и животновъдството имат дълга история, от самото основаване на държавата през 7 век. Никога не е имало нужда да се внасят хранителни стоки - необходимите запаси за народа са били осигурени. По времето на Съвета за Икономическа взаимопомощ /СИВ/, до 1989 година, България е била главния производител и износител на зърно и зеленчуци за страните от Източния блок. След 1989год. и по време на годините на „Прехода” фактори като: глобализираната политика на световните корпорации, лошата политика на Българската държава, чуждите икономически интереси и лошите конкурентни условия на пазара, доведоха до почти напълно разрушаване на българското земеделие и животновъдство. Днес има големи площи плодородна, но необработена земя, населеността на селските региони намалява, увеличава се населението в големите градове, където хората ядат главно внесена, генно-модифицирана и нискокачествена храна. От една страна сериозният икономически колапс и дълготрайната криза в земеделието и от от друга страна лошото здравословно (физическо, психическо и ментално) състояние на голяма част от хората, включително и деца, е директен резултат от тази загубена връзка между Земята и Човека.

Проблемите, които искаме да засегнем в този проект:
Всяка година повече от 100 малки села в България умират, защото биват тотално изоставени и хиляди акри земя остава необработена, защото големите корпорации не позволяват на фермерите да продават на пазара. В същото време, на пазара се продават ябълки от Аржентина и генно-модифицирани домати от Испания.
 

В големите градове хиляди бебета, деца и млади хора страдат от липсата на добри, чисти, органични и висококачествени природни продукти. Всяко трето дете в България страда от астма, алергии или хронично заболяване, причинени главно от нездравословен начин на хранене и неестествен начин на живот.
Повечето от градските деца и млади хора са прекарали целия си живот в града – те никога не са виждали къде и как се садят зеленчуци.
Много малка част от хората могат да си позволят да купуват био-органично-сертифицирани продукти, поради високата им цена и ограничената им дистрибуция. Повече от 95% от био-продуктите в България са внесени – имаме био-яйца от Унгария, био-зърна от Южна Америка и Африка.
 

Добрата новина е, че като реакция към тези сериозни проблеми, се появи желание за позитивна промяна в България. През последните 2-3 години се сформира движение от хора, които съзнателно биха искали да направят тази позитивна промяна в начина си на живот. Основаването на малки семейни общности, сега започващи да функционират като био-ферми, е един от добрите знаци за необходимостта от промяна на отношението между хората и техните общности. Все повече хора, които живеят в големите градове, се обръщат към природата и се опитват да живеят в хармония с нея. Съществуват първите био-ферми. Неформални групи от градски жители (предимно млади хора и семейства с деца) търсят повече информация за добрите практики в други страни и вече се опитват да се свържат с био-фермери от СЗ.

Ние можем да научим много за Солидарното Земеделие (СЗ) от опита на Франция и Швейцария, където срещнахме приятели, които споделиха информация с нас и ни вдъхновиха за тази толкова полезна практика. Но този модел за взаимопомощ е също добре развит и в Япония, Канада и Америка след 70-те години на 20 век. Ние вярваме, че има много голям потенциал в тази идея и сме готови да инвестираме нашето време, усилия и опит, за да въведем СЗ в България и да намерим начин да го приложим и развием по най-подходящия и устойчив начин.

Идеята – Солидарно Земеделие (СЗ)

Солидарното Земеделие (СЗ) е една здравословна връзка между близка ферма и хората, които ядат храната, която фермерът е произвел. По своята същност СЗ е базирано върху идеята за взаимопомощ и отговорност – фермата храни хората; хората подпомагат фермата и споделят евентуалния риск и потенциалното изобилие (плодородие на земята). Не изглежда като нещо ново, но днес за хиляди хора в България тази връзка е разрушена – те не знаят къде и как е отглеждана тяхната храна. Те не могат да докоснат земята или да говорят с фермера, който я обработва. Храната идва от магазините, ресторантите и автоматите за продажба на дребни стоки. Тя е генно-модофицирана, третирана с химикали, измита, обработена, пакетирана, може да е излъскана и транспортирана на далечни разстояния.

Когато търговията стана “свободна” и големите корпорации навлязоха в България преди 15 години, нашето правителство позволи вноса от други страни и дори от други континенти на някои плодове и зеленчуци, които растат по нашите земи. Лошото качество на храната, произведена за нуждите на “пазара” а не за доброто на хората, има огромен негативен ефект върху здравето на консуматорите и дори на тяхното поколение.

По същото време, малките местни фермери (както семейните ферми така и сдруженията) сами са поемали рисковете на увеличаващия се и безмилостен глобален пазар, което принуди хуляди хора да напуснат земята си и да се преместят в големите градове.
Солидарното Земеделие (СЗ) предлага една от най-надеждните алтернативи на този порочен кръг – както за потребителите, така и за фермерите - и е единствения модел на земеделие, при който клиентите съзнателно се съгласяват да поемат рисковете и ползите заедно с фермерите и могат да имат достъп и пряко влияние върху качеството на био-динамичния процес, чрез който се отглежда храната.

Солидарното Земеделие (СЗ) предоставя една взаимно изгодна спогодба между фермера и общността. В замяна на финансова подкрепа през пролетта от страна на “акционерите”, фермерите се съгласяват да предоставят здравословна, местно отгледана храна през сезона.

Присъединяването към СЗ води до по-дълбоко осъзнаване на зависимостта ни един от друг и от земята. То подпомага наличието и развитието на земеделието и помага здравословния начин на живот на хората, които живеят в много урбанизирани области.
Крайната цел на дългосрочния проект Солидарно Земеделие (СЗ) в България, е отново да свърже хората със земята, която ги храни. Да се подкрепят малките местни ферми и малките земеделски общности, които се сблъскват с проблеми като липса на пари за препитание. И да достави информация, избор и алтернатива на хората да сменят вносната храна (често генно-модофицирана и третирана с пестициди и изкуствени торове) с чисти, здравословни, натурални и традиционно отглеждани в България продукти.
Тъй като това е един дълъг процес, ние започване с пилотна фаза, която е този проект.

Целта на този проект е да направи първата стъпка – да изгради и поддържа активна ОБЩНОСТ за развитието на Солидарно Земеделие (СЗ) в България и да представи идеята за СЗ на широк кръг от хора в нашето общество.
 

Go to top