"Щастието е пълно, само когато е споделено: позитивна социална интеграция на младежи с физически увреждания"

Уеб сайт на проекта: http://happy.zaedno.net/

Този проект е един смел опит в позитивно мислене и действия, с които се фокусираме върху градивния процес на взаимно откриване, разширяване и споделяне на възможностите, стремежите и уменията на онези младежи, които виждат света от височина 1,50 м (височината на инвалидната количка) и група техни връстници, които желаят с радост да споделят гледката от върха, защото вярваме, че това преживяване „изпълва с красота и вдъхновение не само очите, но и сърцето“.

Нарекохме този наша инициатива „ЩАСТИЕТО Е ПЪЛНО, САМО КОГАТО Е СПОДЕЛЕНО“, защото:

защото вярваме, че позитивните действия и нагласа са онази “магическа субстанция”, с която можем да увеличим положителното, усмихнато и вдъхновено състояние на всеки един от нас независимо от физическите ограничения, и че само тогава, по един естествен начин ще успеем да трансформираме негативите и пропастите в личния ни живат и този на обществото ни като цяло;

защото искаме да споделим и обогатим хоризонта, уменията, мечтите, енергията си, радостта и вдъхновението от това да бъдем тук и сега, да бъдем заедно, да бъдем себе си, да имаме уникалния шанс да откриваме и споделяме хоризонтите на собствената си личност, на общността ни, на природата, на приятелството;

защото можем да направим това с помощта на уникалното за България устройство за “солидарно общуване сред природата”, средствата на новите информационни технологии и Интернет и силата на доброволческата акция.

Този проект е естествено продължение на една мини пилотна младежка инициатива с наименование “Да споделиш хоризонта... с приятели”, www.horizonti.zaedno.net. Тя беше реализирана от екипа на ЗАЕДНО и доброволци в периода ноември 2008 – май 2009. Ние, преките участници в първите акции сформирахме екипа на инициативната група на проект “ЩАСТИЕТО” с огромното желание тази инициатива да продължи.

С този проект искаме да:
да разнообразим, обогатим и «усмихнем» ежедневието на младите хора с физически увреждания, като им предоставим възможност да осъществят нови и разнообразни социални контакти, да добият нов опит и умения и изживяване на пълноценна разходка в планината;

да вдъхновим и мобилизираме за участие в доброволчески и солидарни акции младите хора от местната общност, които обичат да прекарват свободното си време в планината, желаят да бъдат полезни и с готовност биха споделили радостта от това да бъдеш сред природата;

да вдъхновим създаването на доброволческа младежка общност за “солидарно общуване сред природата” в България като изградим атрактивен бранд и визия, с които ще популяризираме в максимално широк кръг идеята за позитивно и солидарно общуване за млади хора, които са трудно подвижни и техните връстници, за да могат заедно да изживеят нещо ново, нещо, което повечето от тях вярват, че никога НЕ може да им се случи – да се изкачат на върха на планината, да бъдат полезни, да разширят хоризонта на собствените си възможности, и най-ценното... да изпитат щастието от пълноценното общуване с приятели;
ПРОБЛЕМЪТ, който искаме да решим с този проект:

Проблем с мобилността на младите хора с физически увреждания – липсата на подходяща физическа среда прави невъзможно движението им на много места в града и особено сред природата.

Социалната изолация - проблемът с общуването, социалните контакти и личностната реализация на младежите с физически увреждания – в България все още ни липсва култура и установени практики на свободната срещата и прогресивния диалог между младите хора с различните и специфични възможности. Младите хора с физически увреждания преживяват този проблем изключително тежко. В период, в който имат нарастваща нужда да разширяват своята мрежа от социални контакти, да общуват пълноценно с техни връстници, да се развиват в интелектуален и емоционален план като научават и преживяват нови неща, те се оказват в един “капан”, от който е трудно да излязат без помощта на най-близките си. Това най-често са хората, които ги обгрижват, хора, които са подложени на огромния стрес да отговарят за задоволяването на всички ежедневни нужди на един трудноподвижен човек.

Липсата на култура и установени практики, средстав и методи основани на принципа на социалната солидарност или т.нар. помощ за взаимопомощ.

ИНОВАТИВНИ ЕЛЕМЕНТИ, ПОДХОДИ И КРЕАТИВНОСТ:

Използването на “совалка” – устройството за солидарен туризъм, е напълно иновативна и непозната за България практика. Идеята за нея дойде от наш доброволец във Франция.

Поради изключително високата цена (2800 евро) на една професионална совалка за придвижване на хора с физически увреждания, ощи при пилотната фаза на инициативата екипът ни беше изправен пред истинско изпитание за креативност и находчивост. С радост споделяме, че първата совалка, с която вече разполагаме беше проектирана и изработена от член на екипа ни на цена почти 1/3 от тази, която трябваше да бъде закупена.

Втората “совалка” също ще бъде изработена в България, като към нея ще приложим и допълнителни подобрения за зимно придвижване, допълнителен комфорт и безопасност за участника, които станаха възможни благодарение на конструктивните съвети, които получихме от познати и съвсем случайни хора, които ни видяха на първите акции в планината, или ни писаха през уебсайта на проекта.

Иновативен за обществото ни все още е и самият подход за позитивно и солидарно общуване - за съжаление - искрено се надяваме, че още преди края на проекта това бързо ще се промени.

РАБОТНИ МЕТОДИ:

Основните методи, които ще приложим по време на проекта са базирани на интерактивния подход и работата в екип – дискусия, взимане на екипни решения, делегиране на специфични роли и отговорности, игрови методи, учене чрез правене и преживяване, споделяне и изразяване с различни средства на изкуството (фотография, блог дневник, форум театър) и др.

По време реализацията на дейностите ще се акцентира върху:

индивидуална работа и внимание към всеки един младеж, в зависимост от специфичните му нужди и желания.

Индивидуална работа за подготовка, мотивация и формиране на доброволчески екип, които ще се включат в трите акции за солидарно общуване в природата с вкл. индивидуални тематични срещи (доброволчеството, гражданска активност, работа в екип, лидерски умения и др.)

Совалката за придвижване ще бъде професионално сглобена съвместно с инженер-технолог и със съдействието на членовете на инициативната група. Тестването в реална среда на издръжливостта и ергономиката на совалката за придвижване на хората в инвалидни колички ще бъде направено преди самите експедиции, както и специален инструктаж на водачите ще бъде проведен предварително.

Go to top