БЛАГОДАРИМ ви, че подкрепихте каузите на Фондация "ЗАЕДНО - общуване за подкрепа и развитие"

Благодарим Ви!

Ако желаете да подкрепите нашите усилия за едно по-позитивно, осъзнато и развиващо се общество  - можете да го направите като дарите средства, доброволен труд, материали за работа или експертна подкрепа:

Банкова сметка:
ПИБ София, офис бул. Арсеналски
Банкова сметка: BG 79 FINV 915 01 00 00 48 043
Банков код: FINV BG SF
Титуляр: Фондация "Заедно - общуване за подкрепа и развитие"

Благодарим за подкрепата на:

                  

 

Go to top