ТРЕНИНГ МОДУЛИ: Виртуална култура за организационно и корпоративно развит

МОДУЛ: Виртуална култура за организационно и корпоративно развитие

ЗАЕДНО създадохме най-големите виртуални мрежи за младежка и гражданска активност YouthBG.net и МИКЦ.бг, затова вярваме, че нашите познания и умения ще ви бъдат в полза.

 • Стратегическо ползване на ИКТ и Интернет
 • Динамичен уеб сайт — самостоятелно изграждане, актуализация и развитие
 • Виртуален офис — електронни инструменти за оптимизация на работата
 • Виртуален екип — тиймбилдинг на екипи, които работят он-лайн
 • Фондонабиране през Интернет
 • Web 2.0 — уеб технологии за обикновените хора
 • Open source (Свободен софтуер) — възможности и предимства
 • Интернет телефония
 • Виртуални конферентни форми
 • Нетикет — професионалното общуване он-лайн
 • Он-лайн бизнес терминология
 • Сигурност и защита в Интернет среда

ТЕМА: развитите на ВИРТУАЛНИ МРЕЖИ (от централизиран и холистичен тип)

 • Анализ на потребностите и проекта на мрежа
 • Създаване на Портали и динамични сайтове на участниците в мрежата
 • Стратегия за развитие на мрежата — мисия, задачи, архитектура, информационни канали, профили, участници, процедури, графична визия.
 • Тиймбилдинг и подготовка на лидери за работа във виртуална мрежа
 • Он-лайн доброволчество
 • Нетикет и умения за ефективно ползване на мрежата
 • Електронни бюлетини и мейлинг листи


Предлагане на услуги и обслужване на клиенти през Интернет

 • Идентификация и анализ на клиентска група в Интернет
 • Реклама и ПР в Интернет среда
 • Форми за обратна връзка
 • Анализ на трафика
 • Професионални он-лайн консултации
 • Работа в он-лайн група
 • Интернет магазини
 • Он-лайн банкиране и заплащане

Виртуален активизъм за гражданското общество

 • Виртуални (он-лайн) кампании
 • Фондонабиране през Интернет
 • Електронни петиции и подписки
 • Он-лайн мобилизиране на големи групи от хора по дадена тема

Подготовка на обучители (Training the Trainers) в областта на виртуалната култура.

Go to top