YouthBG.net - Виртуална мрежа за младежко развитие

Проектът– “YouthBG.net - Виртуална мрежа за младежко развитие” e реализиран с финансовата подкрепа на ДАМС по Програмата за младежки дейности 2006 – 2007 г. в партньорство с младежки организации от цялата страна.

Проектът е пилотна фаза на дългорсочната младежка инициатива за създаване на YOUTHBG.NET – Българската Виртуална мрежа за младежка активност.

Координатор на проекта e екипът на Фондация “ЗАЕДНО – общуване за подкрепа и развитие”; www.zaedno.net

Проектът “YouthBG.net” има четири основни задачи:

1. да осигури ПРИСЪСТВИЕТО на младежките активности в Интернет пространството,
2. да стимулира интернет АКТИВНОСТТА на младите хора и техните организации,
3. да улесни ОБЩУВАНЕТО, взаимната подкрепа и сътрудничеството,
4. да провокира ТВОРЧЕСТВОТО и съвместните инициативи сред младите хора и общности.


Постигнати резултати в рамките на проекта “YouthBG.net” в периода 2007 – 2008 г.:

- Създаден е Портален сайт за младежката активност в България - YouthBG.net, www.youthbg.net
- Изградени са повече от 30 динамични уебсайта на младежки НПО, екипи и проекти.
- Проведени са обучения за самостоятелна актуализация на сайтовете.
- Формиран е виртуален младежки екип с представители от различни младежки организации.
- Реализирани са седем виртуални кампании за активно ползване на Интернет за младежки инициативи и за представяне на българската младежката общност на европейската и световна сцена

Проектът “YouthBG.net“ успешно реализира поставените цели да подкрепи и направи достъпни голяма част от значимите и ценни за обществото ни младежки дейности и проекти, които често остават "несподелени" извън тесния кръг на преките участници и "невидими" за широката публика, за партньори и спонсори.

Участници в проекта “YouthBG.net” са:

Активни младежки екипи, НПО и други организации, които работят за децата и младите хора във всички кътчета на страната ни, представители на образователни, социални и културни институции, ангажирани с децата и младите хора на България.

Партньори на проекта са и представители на медиите, на местната власт и бизнес сектора, които вземат участие като подкрепят, консултират и отразяват създаването на Виртуалната мрежа за младежка активност.

Проектът “YouthBG.net” за първи път в България успешно реализира идеята да “срещне” огромния капацитет за позитивна промяна, който притежават активните млади хора от цялата страна, и неограничените възможности на новите информационни технологии.

За контакт:

Тел: 02 / 962 81 56
Мобилен: 0889 429 165
Електронна поща: [email protected]
Интернет сайт: www.youthbg.net

Go to top