Be on­line, be CONNECTED – Интернет за младежка активност

Целта на проекта "Be on­line, be CONNECTED" е да привлече вниманието върху възможностите на Интернет като полезно средство за младежка активност.

Проектът е реализиран с финансовата подкрепа на Програма на ЕС "Младежта в действие" и Vision Du Monde, Франция.

Дейности по проекта: 

  • изработка на НАРЪЧНИК за пълноценно и ефективно използване на Интернет за общуване и гражданска ангажираност
  • провеждане на срещи и работа с младежи от домовете за деца лишени от родителски грижи, за безопасно и стратегическо ползване на Интернет
  • изработка на мотивиращо мултимедийно клипче с интервюта, вдъхновения и споделен личен опит, за това как младите хора от различни градове на България използват Интернет;
  • виртуална кампания


 

Go to top